امتیازات تاریخ قرآن رامیار
52 بازدید
محل نشر: دانشگاه مشهد » پاییز و زمستان 1383 - شماره 65 و 66 »(12 صفحه - از 43 تا 54)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کتاب تاریخ قرآن رامیار، اولین کتاب فارسی در موضوع خود است، این کتاب از منابع و مآخذ فراوان و نثری استوار و متین برخوردار است. اقوال ده‌ها مستشرق و محقق را نقد و بررسی کرده و با تأنّی و دقّت و رعایت اصول پژوهش، به تتّبع و تحقیق در موضوع تاریخ قرآن کریم پرداخته است. این مقاله امتیازات کتاب مزبور را در میان آثار مشابه نشان داده است. کلیدواژه‌ها : تاریخ قرآن، محمود رامیار، قرآن پژوهی...