جایگاه کتاب الموضع در تبیین وجه اعجاز قرآن
61 بازدید
محل نشر: آیینه میراث » دوره جدید، پاییز و زمستان 1384 - شماره 30 و 31 »(9 صفحه - از 230 ت
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
الموضح عن جهة اعجاز القرآن تألیف سیدمرتضی علی بن حسین بن موسوی معروف به علم الهدی (436 ـ 355 ه . ق) است. وی در این کتاب به دفاع از عقیده خاصّ خود در باب اعجاز قرآن (صرفه) پرداخته و با ادلّه بسیار از آن دفاع کرده است. وی ضمن آنکه فصاحت و بلاغت و نظم قرآن مجید را ارج نهاده، اما آنها را وجه اعجاز قرآن کریم برنشمرده و از وجهی با عنوان «صرفه» یاد کرده است. کلید واژه: الموضح عن جهة اعجاز القرآن، سیدمرتضی علم الهدی، اعجاز قرآن، صرفه، فصاحت، تحدّی. یکی از کتابهایی که اخیرا توسط بنیاد پژوهش‏های اسلامی آستان قدس رضوی منتشر شده، کتاب الموضح عن جهة اعجاز القرآن تألیف سیّد مرتضی علی بن حسین بن موسوی (436 ـ 355 ه . ق) معروف به علم الهدی است. این کتاب که تنها نسخه آن به شماره 12409 در کتابخانه آستان قدس رضوی نگهداری می‏شود، برای اولین بار و با...